Преодоляване недостига на средства, настъпили в резултат от Covid-19

Обща стойност: 10 000 лева, от които 8 500 лева европейско и 1 500 лева национално съфинансиране