Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на последствията от Covid-19